ΙΝΟΧ LIGHTBOX ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ(LASER CUTOUT) ΤΩΝ ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ, PLEXIGLASS ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ LED